Moderne stomatologické
ošetrenie s osobným
prístupom

Naše služby - Endodoncia

Jedná sa o ošetrenie koreňového systému zuba, kedy je potrebné odstrániť z tohto systému zubný nerv, kanáliky vyčistiť, vydezinfikovať a rozšíriť. Takto upravené kanáliky sa následne zaplnia termoplastickou hmotou, ktorá ich uzavrie a zabráni tak opätovnému vzniku infekcie. Veľakrát takto aj zuby, ktoré by sa mohli zdať stratené, vieme správnym a kvalitným ošetrením zachrániť. Nemenej dôležité je po ošetrení koreňa aj následné ošetrenie korunkovej časti takéhoto zuba. Vzhľadom k tomu, že najčastejšou príčinou zápalu a následného odumretia zubného nervu je zubný kaz, je vo väčšine prípadov korunka zuba značne deštruovaná a je potrebné ju zrekonštruovať kvalitne a pevne.

Najvhodnejšie na endodonticky ošetrený zub je použitie korunky alebo onlaye, ktoré zub spevnia a znižujú tak riziko prasknutia. Zároveň sa jedná o vysoko estetické materiály, ktoré spĺňajú nároky aj na ošetrenie predných zubov.

V prípade, že na zube už v minulosti bolo endodontické ošetrenie spravené, a prejavy zlyhania tohto ošetrenia, ako sú napr. bolesť, opuch, fistula, rtg nález pretrvávajú, je možné riešiť situáciu opakovaným ošetrením kanálikov – reendodonciou.

Pri ošetrení kanálikov pracujeme s mikroskopom, aby sme dosiahli maximálnu mieru kvality ošetrenia a zabezpečili tak úspešnosť a trvácnosť tohto náročného ošetrenia.


Naše ostatné služby© 2024 Hillaris