Moderne stomatologické
ošetrenie s osobným
prístupom

Cenní­k

Vstupná prehliadka

Dospelí­ - založenie zdravotnej dokumentácie, intraorálne vyšetrenie, návrh liečebného plánu 50,00 €
Deti - založenie zdravotnej dokumentácie, intraorálne vyšetrenie, návrh liečebného plánu 40,00 €

Dentálna hygiena

Vstupné komplexné čistenie (ultrazvuk, ručné dočistenie, Airflow/Polishing) prvá návšteva 85,00 €
Recall (ultrazvuk, ručné dočistenie, Airflow/Polishing) 70,00 €
Motivácia, inštruktáž, nácvik čistenia pomôckou 20,00 €
Kombinované bielenie zubov (hygienická predpríprava, kombinované domáce a ambulantné bielenie) 450,00 €

Záchovná stomatológia

Výplň fotokompozit 1pl. 80,00 €
Výplň fotokompozit 2pl. 110,00 €
Výplň fotokompozit 3pl. 120,00 €
Mliečne zuby - výplň (fotokompozit, skloionomér) od 70,00 €
Provizórna / dočasná výplň 40,00 €
Estetická rekonštrukcia korunky od 150,00 €

Stomatologická protetika

Korunka hybridná keramika 370,00 €
Onlay / Inlay hybridná keramika 370,00 €
Korunka celokeramická e.max 440,00 €
Korunka Zirkon 440,00 €
Koreňová nadstavba FRC čapom 70,00 €
Koreňová nadstavba duálne tuhnúcim kompozitom 50,00 €

Chirurgická stomatológia

Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa 70,00 €
Extrakcia viackoreňového zuba - komplikovaná 110,00 €
Extrakcia dočasného zuba 25,00 €
Extrakcia zuba múdrosti 110,00 €
Chirurgická extrakcia zuba 150,00 €

Endodoncia – Ošetrenie koreňových kanálikov

Koreňová výplň 1 kanálik 60,00 €
Endodontická dostavba zuba 40,00 €
Trepanácia, prečistenie 1 koreňového kanálika, výplach 40,00 €

Konzultácia

Konzultácia 50,00 €

Návrh liečebného plánu spolu s kalkuláciou je možný až po osobnej konzultácií a komplexnej prehliadke zubným lekárom.
Na všetky stomatologické výkony platí dvojročná záruka!
V prípade, ak klient absolvuje raz za 6 mesiacov dentálnu hygienu a raz za 12 mesiacov preventívnu prehliadku, poskytujeme záruku 5 rokov.
Kompletný cenník výkonov je k dispozícií na našej recepcii.
Cenník je platný od 1.1.2020. Ceny uvedené v EUR.

© 2024 Hillaris